World Packaging

World Packaging   World Packaging

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ก่อตั้งและดำเนินงานบริหารโดย คุณสุรศักดิ์ โรจนวิรยาภรณ์ กรรมการผู้จัดการและทีมงาน เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2536 ณ เลขที่ 10,12 ซอยสะแกงาม 44 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ เรามีปรัชญาของเราที่ว่า

World Packaging

ทำให้วันนี้ เวิลด์ แพคเกจจิ้ง ได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นบริษัทชั้นแนวหน้า ในวงจรธุรกิจการผลิตและจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

จากการพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบบริหาร การจัดการ การพัฒนา บุคลากรและเทคโนโลยีในการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการพิมพ์ โดยการนำเข้าเครื่องพิมพ์ ประสิทธิภาพสูงและทันสมัยจากต่างประเทศ ผนวกกับเทคโนโลยีการลามิเนตชั้นสูง ในโรงงานที่ได้รับการ ขยายพื้นที่และจัดสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ ชนิดอ่อนตัวคุณภาพระดับสูง

ทำให้ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008, GMP, HACCP, BRC/IOP ซึ่งย่อมเป็นหลักประกันให้ท่านยิ่งมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสมต่อการ บรรจุสินค้าของท่าน

บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งการพัฒนาอยู่เพียงเท่านี้ หากแต่ยังคงมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ท่านยังคงไว้ซึ่งความไว้วางใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการ ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวคุณภาพระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดไป
World Packaging

contact@worldpack.co.th