World Packaging
World Packaging     World Packaging
     
บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นที่เผยแพร่สู่ตลาด ย่อมบ่งบอกถึงคุณภาพและความใส่ใจในตัว สินค้าของผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ ต่อผู้บริโภค เวิลด์ แพคเกจจิ้ง เล็งเห็น ความสำคัญในภาพพจน์ของท่าน เราจึงทุ่มเทและใส่ใจควบคุมคุณภาพ ในทุก ขั้นตอนการผลิตของเรา ตั้งแต่การกำหนดและคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การเตรียม แบบก่อนพิมพ์ การจัดการแม่พิมพ์ ตรวจทานในรายละเอียดข้อความและสีสัน ความ เที่ยงตรงระหว่างการพิมพ์ การเคลือบลามิเนต ตัดซอยม้วน และทำซองสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นงานจะผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่จะส่งถึงมือลูกค้า มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและได้รับการ ยอมรับ ในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยต่อสินค้าที่สำคัญยิ่งของท่าน เราจึงมี มาตรฐานการดูแลด้วยระบบที่ทั่วโลกยอมรับ คือ
 
World Packaging     ISO 9001:2015
World Packaging     HACCP
                   
World Packaging     GMP
World Packaging     BRC/IOP
World Packaging     World Packaging
     
  • ตรวจรับวัตถุดิบตามมาตรฐาน MIL-STD-105E
  • วัตถุดิบทั้งหมดผ่านการตรวจสอบว่าปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน และสารเคมีที่เป็น อันตราย
  • เม็ดพลาสติก ฟิล์ม กาว สี ใช้วัตถุดิบที่ผ่านการกลั่นกรองและควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด
World Packaging     World Packaging
     
ด้านคุณภาพ ด้านความสวยงาม
การทนแรงดึง การเกาะติดของสี
ความแข็งแรงของรอยซีล ความอิ่มตัวของสี
ความผนึกแน่นของกาวลามิเนต การสอดสี
ความลื่นของผิววัสดุ  
 

ความเหมือนจริงกับรูปต้นฉบับ หรือแม้แต่กลิ่นที่หลงเหลือของตัวทำละลาย

World Packaging     World Packaging
     

งานม้วน งานซอง
ตรวจสอบรูปแบบและทิศทางการเข้าม้วน ขนาดของซอง
ตรวจสอบช่วงตัด ความแข็งแรงของรอยซีล
หน้ากว้างฟิล์ม การรั่วซึมของรอยซีล
จำนวนรอยต่อของฟิล์ม  
 

สภาพทั่วไปและความเรียบร้อยของม้วน

contact@worldpack.co.th