World Packaging

World Packaging

เราคือผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ระบบโรโตกราเวียร์ และเคลือบลามิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว จากประสบการณ์ที่เราบุกเบิก มากว่าทศวรรษ เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ รวมไปถึงเทคโนโลยีการพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองและรองรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าทุกราย ไม่ว่าท่านจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจ ขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่ เราพร้อมที่จะให้บริการและเป็นที่ปรึกษาด้านงานพิมพ์แก่ลูกค้า หรือสร้างสรรค์งานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ สูงสุดแก่ ลูกค้าทุกท่าน


World Packaging   World Packaging   World Packaging
         
         
World Packaging     World Packaging
      บริการออกแบบและริเริ่มสร้างสรรค์งานพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งถ่ายทอดจากความคิดสู่การ สร้างสรรค์จนเป็นงานออกแบบ นอกจากนี้เรา ยังพัฒนางานพิมพ์ที่แตกต่าง เพื่อให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งตลอด เวลาเราได้มุ่งมั่น และพัฒนาการออกแบบ งานพิมพ์ หรือบรรุภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว การนำเสนอที่แปลกใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่ง เราพร้อมที่จะก้าวเดินและพัฒนามาตรฐานงานออกแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อถ่ายทอดความเป็น ตัวตน รวมถึงเอกลักษณ์ของลูกค้า ที่มีความ แตกต่าง
 
World Packaging     World Packaging
      บริการต่างๆ ที่เราพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ ว่าจะเป็น การจัดหาวัตถุดิบที่คุณภาพ พร้อม บริการจัดส่ง เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไป อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ ที่ทำ ให้ธุรกิจของท่านสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเรายินดี และ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ให้ท่านสะดวก สบายและลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากลง เพื่อให้ท่านดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
 
World Packaging     World Packaging
     
  • โครงสร้างชนิดวัตถุดิบ ที่เหมาะสำหรับบรรจุ ผลิตภัณฑ์
  • คุณสมบัติของชนิดวัตถุดิบ ที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์
  • รูปแบบซองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
contact@worldpack.co.th