งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28

สามารถเยี่ยมชมบูธของเรา World Packaging Industry Co., Ltd., ได้ที่ “งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28” สามารถเยี่ยมชมงานที่ ไบเทค บางนา BITEC BANGKOK THAILAND ตั้งแต่วันที่ 19-23 ตุลาคม 2563 ได้ตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น. สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและทักทายบูธของเราได้เลยนะคะ

Add your thoughts

There are no comments, add yours