บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้ง (PACKAGING FOR DRIED FOODS)

เพื่อให้อาหารแห้ง (dried food) ซึ่งผ่านการทำแห้ง (dryhydration) ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นผง เป็นก้อนหรือเป็นชิ้น มีwater activityน้อนกว่า 0.6

คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้ง

1.สามารถป้องกันความชื้น(moisture barier) บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้งจะต้องป้องกันการดูดกลับความชื้น (water vapor transmission rate) ต่ำ ซึ่งค่านี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพ ตลอดจนความหนาของวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
อาหารแห้งมีส่วนประกอบที่ดูดน้ำได้ดี (hydroscopic) เช่น น้ำตาล โดยเฉพาะน้ำตาลฟรักโตส (fructose) ความชื้นจะเป็นเหตุสำคัญให้อาหารแห้งเน่าเสีย (food spoilage) ต่อไปนี้

 • ทางกายภาพ เช่น การเกาะกันเป็นก้อนสำหรับอาหารผงทำให้ไม่สามารถไหลได้อย่างเป็นอิสระ การเยิ้มของน้ำตาล
 • ทางเคมี เช่น การเกิดกลิ่นหืน (rancidity) เพราะเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดปฏิกิริยาhydrolysis  ทำให้ไตรกรีเซอไรด์ ในโมเลกุลของน้ำมันและไขมัน แตกตัวเป็นกรดไขมันอิสระ โดยเฉพาะกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการเกิดปฏิกิริยา rapid oxidation
 • ทางจุลินทรีย์ น้ำที่ดูดกลับไปในอาหารทำให้ค่า water activity ซึ่งค่าจุลินทรีย์แต่ละประเภท จะมีค่า water activity ต่ำสุดที่จะเจริญได้ (minimum water activity) แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว หากลดค่า water activity ให้ต่ำกว่า 0.6จะไม่มีจุลินทรีย์ใดสามารถเติบโตได้

2.สามารถป้องกันอากาศ อากาศโดยเฉพาะออกซิเจน เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปฎิกิริยาทางเคมี เช่น lipid oxidation ซึ่งทำให้อาหารเกิดกลิ่นหืน และยังเป็นผลให้อาหารสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะกรดไขมันที่จำเป็น (essential fatty acid) บรรจุภัณฑ์อาหารแห้งที่ดี จะต้องสามารถป้องกันก๊าซออกซิเจน จากสภาวะอากาศรอบๆผ่านเข้าไปในภาชนะบรรจุ นอกจากนี้อาจใช้สารดูดซับออกซิเจน (oxygen absorber) เพื่อช่วยดูดซับออกซิเจนที่มีอยู่แล้วในบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึก และจะซึมผ่านบรรจุภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา

3.มีความทนทานต่อการกดหรือการกระแทก บรรจุภัณฑ์อาหารแห้งที่ดีจะต้องทนต่อการกด การกระแทกได้ดี ทั้งนี้เนื่องจากเนื้ออาหารแห้งมักแข็ง เปราะ แตกง่าย และมีส่วนแหลมคมสามารถทิ่มทงภาชนะบรรจุได้

วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแห้ง

วัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging material) ที่เหมาะสมสำหรับอาหารแห้งได้แก่

 • โลหะ เช่น แผ่นเปลวอลูมิเนียม กระป๋องโลหะ
 • พลาสติก เช่น PET
 • แก้ว
Reference
 Paine Albert Frank and  Heather Y. Paine.  A handbook of food packaging. Blackie academic & professional

ที่มา : http://www.foodnetworksolution.com/vocab/word/1598

Add your thoughts
 • พฤษภาคม 1, 2022 at 4:18 pm
  ตอบกลับ

  Itís hard to come by well-informed people in this particular subject, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks