รีทอร์ตเพ้าช์ (RETORT POUCH)

บุษกร ประดิษฐนิยกูล

รีทอร์ต เพาช์ (retort pouch) เป็นชื่อของบรรจุภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่สามารถบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรักษา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ได้นานเป็นปี เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้กระป๋องโลหะโดยมหาวิทยาลัย แห่ง หนึ่งในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1940 สำหรับนำมาใช้ในการบรรจุเสบียงแจกแก่ทหารในขณะออกรบต่อมาการใช้ รีทอร์ต เพาช์ ได้แพร่หลายยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารและยา ในหลายๆ ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และประเทศในยุโรป ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่นิยมในบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ เช่น อาหารเนื้อ ปลา ซุป น้ำผลไม้ ขนมอบ ฯลฯ

รูปแบบของรีทอร์ต เพาช์ ที่นิยมที่สุดคือ เป็นถุง ประกอบด้วยวัสดุอ่อนตัว ซึ่งทำจากฟิล์มพลาสติกหลายชิ้น มักมีการเสริมคุณสมบัติให้สามารถสกัดกั้นไอน้ำและก๊าซได้ดี ด้วยการใช้ร่วมกับอะลูมิเนียมฟอยล์ คุณสมบัติที่ สำคัญอื่นๆ ของรีทอร์ต เพาช์ ได้แก่ ต้องทนอุณหภูมิช่วงต่ำกว่า 0 ํซ. และสูงจนถึง 121 ํซ. ได้ ไม่ทำปฏิกิริยา กับอาหาร สามารถรักษากลิ่นและรสชาติของอาหารไว้ได้ตลอดระยะเวลา การจำหน่าย รวมทั้งต้องมีความ แข็งแรงไม่แตกหรือฉีกขาดง่ายด้วย 

หลักการโดยทั่วไปของรีทอร์ต เพาช์ คือ เมื่อผลิตออกมาเป็นถุงตามโครงสร้างที่ต้องการ จะทำการบรรจุอาหารลงในถุง แล้วดึงอากาศที่เหลือ ออกก่อนปิดผนึกปากถุงด้วยความร้อน หลังจากนั้นจึงทำการฆ่าเชื้อภายใต้ความดันระหว่าง 25–30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถ้าใช้ความดันมากกว่านี้ จะมีผลทำให้รอยปิดผนึกของถุงแตกได้ การฆ่าเชื้อดังกล่าวมีการใช้กันอยู่ 3 วิธีคือ ใช้น้ำ – อากาศ ไอน้ำ – อากาศ และรังสีไมโครเวฟ

ขนาดบรรจุของรีทอร์ต เพาช์ ที่ออกสู่ตลาดในปัจจุบันมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กสำหรับการขายปลีก มีความจุ 4, 8 และ 16 ออนซ์ ส่วนขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมมีความจุ 32 ออนซ์ สำหรับประเทศไทย แม้ว่าการใช้รีทอร์ต เพาช์ จะยังไม่แพร่หลายมากนักในขณะนี้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีในอนาคตเพื่อสนองตอบต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ซึ่งนับวันจะ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การแข่งขันทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการบรรจุภัณฑ์จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารของ ไทยสามารถ แข่งขันในตลาดโลกได้ 

Add your thoughts

There are no comments, add yours