ประกาศของกระทรวงสาธารณะสุขฉบับที่ 295(พ.ศ.2548)

ชนิดของพลาสติกที่ยอมให้ใช้กับอาหารทั่วไป

Polyvinyl chloride (PVC)

Polycarbonate (PC)

Polyethylene (PE)& Polypropylene (PP)

Nylon (PA)

Polystyrene (PS)

Polyvinyl alcohol (PVA)

Polyvinyllidene chloride (PVDC)

Polylmethyl methacrylate (PMMA)

Polyethylene Terephthalate (PET)

Polymethyl pantene (PMP)

Melamine   

Add your thoughts

There are no comments, add yours