วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต FLEXIBLE PACKAGING

PE=PolyethylenePVC=Polyvinyl Chloride
LDPE=Low Density PolyethyleneCPP=Cast Polypropylene
LLDPE=Linear Low Density PolyethylenePET=Polyethylene Terephthalate
HDPE=High Density PolyethyleneBOPP=Biaxially Oriented Polypropylene
EVA=Ethylene Vinyl Acetate CopolymerEVOH=Saponified Ethylene Vinylacetate Copolymer
PP=PolypropyleneAL=Aluminium Foil
PS=Polystyrene   
คุณสมบัติของฟิล์ม PETข้อดีข้อเสียเนื้อฟิล์มใสมาก (Clarity)ความสามาถในการป้องกันความชื้นและอากาศไม่ดีทนต่อความร้อนสูงมาก (Heat resistance)ไม่มีคุณสมบัติ Heat sealableทนต่อความเย็นได้ดี (Cold resistance)ทนต่อด่างไม่ดี (Alkali resistance)ความแข็งของฟิล์มดีมาก (Stiffness)ต้นทุนแพง (Expensive)ความแข็งแรงของฟิล์มดีมาก (Tensile Strength)เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness)ค่าระเบิดผิวฟิล์มสูงมาก (High-Corona-treat) ทนต่อ Alcohol ได้ดีมาก ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) ความสามารถในการป้องกันกลิ่นได้ดี สามารถเข้า Micro-wave ได้ 
คุณสมบัติของฟิล์ม MPETข้อดีข้อเสียเนื้อฟิล์มเงามาก (Gloss)ไม่มีคุณสมบัติ Heat sealableทนต่อความร้อนที่สูงมาก (Heat resistance)ทนต่อด่างไม่ดี (Alkali resistance)ทนต่อความเย็นได้ดี (Cold resistance)ต้นทุนแพง (Expensive)ความแข็งของฟิล์มดีมาก (Stiffness)เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness)ความแข็งแรงของฟิล์มดีมาก (Tensile Strength) ทนต่อ Alcohol ได้ดีมาก ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) ความสามารถในการป้องกันกลิ่นได้ดีมาก ความสามารถในการป้องกันความชื้นได้ดีมาก
 ความสามารถในการป้องกันอากาศได้ดีมาก
 ไม่เกิดการ Crack เมื่อโดนกระทำ
 
คุณสมบัติของฟิล์ม BOPPข้อดีข้อเสียเนื้อฟิล์มใส (Clarity)ไม่ทนต่อความร้อน (Heat resistance)ความแข็งแรงของฟิล์มดี (Stiffness)ไม่มีคุณสมบัติเป็น Heat Seal-abilityทนต่อความเย็นดี (Cold resistance)ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนไม่ดี (O2TR)ความสามารถในการป้องกันความชื้นดี (WVTR)ความสามารถในการป้องกันกลิ่นไม่ดี (Flavor barrier)ทนต่อ Alcohol ได้ดีค่าระเบิดผิวฟิล์มต่ำ (Corona treat)ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance)อายุการเก็บสั้นทนต่อด่างดีมาก (Alkali resistance)เนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness)ต้นทุนถูก (Cheaper) 
คุณสมบัติของฟิล์ม MOPPข้อดีข้อเสียเนื้อฟิล์มเงา (Gloss)ไม่ทนต่อความร้อน (Heat resistance)ความแข็งแรงของฟิล์มดี (Stiffness)ค่า Heat seal-Strength ต่ำทนต่อความเย็นดี (Cold resistance)ค่าระเบิดผิวฟิล์มต่ำ (Corona treat)ความสามารถในการห้องกันความชื้นดีมากอายุการเก็บสั้นทนต่อ Alcohol ได้ดีเนื้อฟิล์มไม่เหนียว (Toughness)ทนต่อกรดได้ดีมาก (Acid resistance) ทนต่อด่างดีมาก (Alkali resistance) ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนดีมาก (O2TR) ความสามารถในการป้องกันกลิ่นดีมาก (Flavor barrier) 
คุณสมบัติของฟิล์ม Nylonข้อดีข้อเสียเนื้อฟิล์มใส (Clarity)ความแข็งของฟิล์มไม่ดี (Stiffness)ทนต่อความร้อนได้ดี(Heat resistance)ไม่มีคุณสมบัติเป็น Heat seal-abilityทนต่อความเย็นได้ดีมาก(Cold resistance)ความสามารถในการป้องกันความชื้นไม่ดี(WVTR)ความสามารถในการป้องกันออกซิเจนได้ดี (O2TR)ไม่ทนต่อกรด (Acid resistance)มีความสามารถป้องกันกลิ่นได้ดี (Flavor resistance)ไม่ทนต่อ Alcoholทนต่อด่างได้ดี (Alkali resistance)ต้นทุนสูงมาก (High costing)เนื้อฟิล์มเหนียวมาก (Toughness) 
คุณสมบัติของฟิล์ม MCPPข้อดีข้อเสียเนื้อฟิล์มเงาความแข็งแรงของเนื้อฟิล์มไม่ดีทนต่อความร้อนปานกลางไม่ทนต่อความเย็นความสามารถในการซีลดีเกิดการ Crack เมื่อโดนกระทำสามารถป้องกันความชื้นดี สามารถป้องกันกลิ่นได้ดี สามารถป้องกันออกซิเจนได้ดี ทนต่อกรดได้ดี ทนต่อด่างได้ดี ทนต่อ Alcohol ได้ดี 
คุณสมบัติที่มีผลต่ออายุการเก็บผลิตภัณฑ์โครงสร้างของฟิล์มส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสภาพแวดล้อมของการบรรจุความสมบูรณ์ของรอยซีลคุณภาพของฟิล์มโครงสร้างที่เหมาะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (FOODS) ประกอบด้วย
อาหารสัตว์ (PET – FOOD) เช่น สุนัข แมว กระต่าย ปลา เป็นต้น โครงสร้างที่เหมาะสม
2 ชั้นBopp or Bopp(co-ex) // LLdpePet // LLdpe , McppNylon // LLdpe3 ชั้นBopp or Bopp (Coex) // Mpet or Alu-Foil // LLdpePet // Mpet , Alu-Foil // LLdpeกรณีต้องการอายุการเก็บสินค้าไม่เกิน 3 เดือน ใช้ LLdpe ,Cppกรณีต้องการอายุการเก็บสินค้าไม่เกิน 6 เดือน ต้องมี Mcpp , Hdpeกรณีต้องการอายุการเก็บสินค้าไม่เกิน 1 ปี ต้องมี Mpetกรณีต้องการอายุการเก็บสินค้าไม่เกิน 2 ปี ต้องมี Alu-Foilอาหารประเภทปรุงรส (SEASONING) เช่นผงพะโล้, ผงแกงเขียวหวาน, ผงกระหรี่ ผงวุ้น เป็นต้น โครงสร้างที่เหมาะสม
2 ชั้นPet // LLdpe, Cpp (ใช้เป็นซองนอก)K-Pet // LLdpe, CppBopp // Cpp, LLdpeK-Bopp // LLdpe, CppK-Nylon // LLdpe, Cpp3 ชั้นBopp // Mpet or Alu // LLdpePet // Mpet or Alu // LLdpeเครื่องดื่มประเภท นมผงและกาแฟ โครงสร้างที่เหมาะสม2 ชั้นBopp // LLdpePet // LLdpeNylon // LLdpe3 ชั้นBopp // Mpet or Alu // PePet // Mpet or Alu // LLdpePet // Mpet or Alu // Peผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (NON – FOODS)น้ำยา เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาขัดห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน น้ำยารีดผ้า โครงสร้างที่เหมาะสม
2 ชั้นPet // LLdpeNylon // LLdpeเครื่องสำอาง เช่น น้ำยายืดผม ยาสระผม ครีมนวดผม โครงสร้างที่เหมาะสม2 ชั้นPet // LLdpeNylon // LLdpe3 ชั้นPet // Alu // LLdpeNylon // Alu // LLdpe
Add your thoughts

There are no comments, add yours