มาตรฐานและการรับรอง

certification
certification

บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งการพัฒนาอยู่เพียงเท่านี้ หากแต่ยังคงมุ่งมั่นศึกษาพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อให้ท่านยังคงไว้ซึ่งความไว้วางใจต่อคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวคุณภาพระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดไป

  • ISO 9001 : 2015 Quality Management System
  • Good Manufacturing Practice (GMP)
  • Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
  • British Retail Consortium Standard for Food Packaging (BRC/IOP)

การวิจัยและพัฒนา

งานผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) เป็นงานที่ละเอียดประณีต ต้องอาศัยความร่วมมือประสานสอดคล้องของทีมงานที่รู้จริง และมากด้วยประสบการณ์และการทำงานในแต่ละขั้นตอน เรามีการผลิตที่ครบวงจรและทันสมัย ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมพิมพ์ (Prepress), การแยกสีด้วยระบบ Digital, การทำแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับชนิดงาน

เครื่องพิมพ์ระบบโรโตกราเวียร์ ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเรา สามารถผลิตงานพิมพ์ที่สวยงาม แม่นยำ และมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ เครื่องเคลือบลามิเนตเทคโนโลยีสูง ในสภาพแวดล้อมการทำงานของโรงงานที่ถูกสุขอนามัย ช่วยให้ท่านมั่นใจได้ว่า บรรจุภัณฑ์ที่ได้จากเรา ได้มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารและเวชภัณฑ์อนามัย

อีกทั้งยังช่วยท่านค้นหาวัสดุที่เหมาะสม ประหยัด ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งคุณค่าการใช้งานและความสวยงาม อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะแบบของท่าน และมั่นใจได้ว่า งานทุกชิ้นที่ผลิตจากเรา ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ จะได้รับการดูแลใส่ใจคุณภาพเป็นอย่างดี