POCKET ZIP พ็อกเก็ต ซิป

บรรจุภัณฑ์ที่มีความพิเศษทางด้านซิปล็อค ในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น เก็บรักษาสินค้าภายในได้ยาวนานขึ้น ซองพ็อกเก็ต ซิป จะแตกต่างจาก ซองติดซิปทั่วๆไป สามารถใช้ได้หลากหลาย รูปแบบซอง อาทิ ซองซีล 3 ด้าน, ซองตั้งติดซิป, ซองบ็อกซ์ บอทเทิล เพาช์ เป็นต้น

หากท่านต้องการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทงาน พ็อกเก็ต ซิปที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน ทางบริษัทยินดีให้ความแนะนำ

สนใจสินค้า

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

       ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล