BOTTLE LABEL ฉลากพันขวด

ฉลากพลาสติกสำหรับขวด ใช้สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ ฉลากพันขวดนี้ผ่านการพิมพ์ด้วยสีสันสดใสกว่าฉลากประเภทกระดาษ ไม่ต้องกังวลเรื่องการฉีกขาด หรือละลายเมื่อสัมผัสน้ำ หรือต้องแช่แข็ง ทำให้ฉลากอยู่คงทน ผู้บริโภคเห็นและจดจำสินค้าของท่านได้

หากท่านต้องการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทงานฉลากพันขวด ที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน ทางบริษัทยินดีให้ความแนะนำ

สนใจสินค้า

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว