12

ผลิตภัณฑ์

เราผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เรามีเครื่องจักรเทคโนโลยีล่าสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย และข้อกำหนด
ISO9001, HACCP, GHPs, BRC/PM เหมาะสำหรับ บรรจุภัณฑ์อาหาร เวชสำอางค์ และเวชภัณฑ์อนามัย