FLAT BOTTOM ซองซีล 8 ด้าน

บรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นซองตั้งพับข้าง เพื่อเพิ่มปริมาณการบรรจุได้มากยิ่งขึ้น มีรอยซีลบริเวณ มุม ทั้ง 4 ด้าน เพิ่มความแข็งแรง ให้กับบรรจุภัณฑ์ มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในการตั้งวางบนชั้น สามารถเพิ่มรอยฉีก รูเจาะสำหรับแขวน รูเจาะสำหรับหิ้ว หรือเพิ่มซิปล็อค เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้หลายครั้งและเก็บรักษาได้นาน เช่น ซองขนม, ซองกาแฟ, ซองผงเวย์, ซองผงซักฟอก, อาหารสุนัข เป็นต้น

หากท่านต้องการ บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทงานซองซีล 8 ด้านที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน ทางบริษัทยินดีให้ความแนะนำ

สนใจสินค้า

ข้อมูลความเป็นส่วนตัว